Musikbørnehaven Unoden

Integreret Institution 864 m² i Viborg

Projektet er udarbejdet i samarbejde med og ved ansættelse hos KPF Arkitekter. Rolle : Sagsarkitekt.

Fotos: Trine Kobborg